Mötesbokning – Hur får jag nya kunder med hjälp av Bisfront?

På vilket sätt kan du hitta nya kunder inom näringslivet? Du kan alltid ta hjälp av Bisfront för att boka

in kundmöten med hjälp av mötesbokning. Mötesbokning har under årens lopp visat sig vara relevant
för att hitta kunder, Bisfront är en bra partner som arbetar långsiktigt för att boka in kundbesök
genom mötesbokning. Mötesbokning är ett gott alternativt gentemot direktförsäljning, då det
handlar om att vinna förtroende hos kunderna. Prospektering är en annan väg vilket Bisfront även
kan hjälpa till med. Processen för att hitta nya kunder är ganska enkel.
1. Hitta rätt företag att kontakta
2. Mötesbokaren träffar kunden för att bli utbildad
3. Paketering av kommunikationsdokument som används vid mötesbokning.
4. Ring! Boka in kundbesöken mha klassisk mötesbokning
5. Avstämning
6. Kontinuerligt samarbete med Bisfronts mötesbokningar

Bisfront grundades 2006 och har sedan dess haft god framgång med att hitta nya kunder med hjälp
av mötesbokning. Då företaget startades så var denna form av nykundsbearbetning inte så vanlig,
men med tiden så har mötesbokning blivit mer och mer vanligt. Kunder tenderar att outsourca mer
genom mötesbokning då det är av större vikt att säljarna gör det som de är bra på, nämligen går
på kundbesök och då med hjälp av mötesbokningar av Bisfront. Bisfront hjälper företag inom olika
branscher, vi har fem ben att stå på, IT; HR, Consulting, Finance samt Media. Däremot så hjälper vi
företag i alla tänkbara branscher, såsom arkitekter, alla bolag som egentligen arbetar med B2B kan
Bisfront hjälpa till med mötesbokningar. Bisfront effektiviserar helt enkelt säljarnas vardag. Bisfront
har gått från att vara ett mindre bolag med ett fåtal personer, till att idag vara 60 talet personer och
vi kan med glädje titulera oss som en av de marknadsledande mötesbokarna i Norden. Mötesbokning
är en tuff bransch men Bisfront har lärt sig genom åren och hittat framgångsreceptet för att hitta just
nya kunder via mötesbokning!

Tveka inte att höra mera om Bisfront.se och hur vi kan hjälpa er med just mötesbokning! Vi hjälper
dig gärna! Bisfront mål är självklart att ha ett kontinuerligt samarbete då vi vet att mötesbokning
underlättar säljarnas vardag!

Kontakta gärna oss för besöksbokning: 08-660 17 70

Comments are closed.