Kan One Laptop Per Child rädda världens fattiga?

One Laptop per Child (OLPC) programmet är ett av de mest ambitiösa utbildningsreformsinitiativ som världen någonsin har skådat. Programmet har utvecklat en radikalt ny billig laptop och jobbar stenhårt med sina planer på att sätta datorn i händerna på hundratals miljoner barn runt om i världen – främst i de fattigaste länderna. Idag har mer än två miljoner av OLPC: s datorer delats ut och initiativet har uppmärksammats av världens ledare. Responsen har därifrån varit blandade. Vissa ser detta som datorindustrins sätt att skapa nya kundgrupper för att främja de egna vinsterna. Och det kanske finns bättre sätt att använda dessa pengar och tillfredställa mer akuta och stabila behov. Idéns upphovsman, Nicholas Negroponte, presenterade första gången sin idé för sex år sedan. Hans vision är att en laptop till varje barn i världen skulle innebära att alla får en jämbördig chans till utbildning och socialt kontaktskapande som inte kan skapas på något annat sätt. Med hjälp av en laptop och – i förlängningen – internet har alla samma möjlighet att söka kunskap och distansutbildningar. I tredje världen är det ofta bristen på kunskap som gör att människor inte lyfter sig ur misären, då de saknar kompetensen till det. Långsiktigt skulle de med kunskapen kunna tillgodose sina egna akuta behov.
Känn dig privilegierad att du med lätthet kan få tag på det bästa som finns inom laptops idag, till ett mycket bra pris, på laptops.se. Du har redan möjligheten till all kunskap som finns.

This entry was posted in Datorer.

Comments are closed.