Förnya bilförsäkringen

Börjar det bli dags att förnya bilförsäkringen? Kanske kan du få bättre villkor och lägre premie hos något annat försäkringsbolag? Nu kan du snabbt och enkelt jämföra vad olika bolag har att erbjuda. Gå till bilforsakringsguiden.se och läs mer. Tjänsten är helt utan kostnad och har tagits fram för att hjälpa den enskilde konsumenten hitta bästa möjliga bilförsäkring.

Försäkringsbolag riktar ofta in sig på en speciell målgrupp. Ett exempel är Aktsam, som framför allt (som namnet antyder) vänder sig till försiktiga förare. För att teckna försäkring med Aktsam måste du vara över 24 år. Ett annat krav är att ditt fordon ska vara av standardmodell (sportbilar, cabar och fordon med överdimensionerade motorer är statistiskt sett mer stöldbegärliga).

I Aktsams halvförsäkring ingår ersättning vid brand, stöld, glasskada, räddning, rättsskydd och maskinskada. Helförsäkringen täcker allt som täcks av halvförsäkringen plus ett vagnskadeskydd. Svensk Kvalitetsindex listar Aktsam i topp vad gäller andelen nöjda kunder. Andra bolag erbjuder skräddarsydda lösningar för vissa märken. Volvia, till exempel, riktar sig till Volvo- och Renault-ägare. Läs mer om olika försäkringsbolag och deras produkter på www.bilforsakringsguiden.se.

Förutom premien är det även viktigt att hålla koll på självrisken. Många bolag lockar med en låg premie, men tar ut en hög självrisk när olyckan väl är framme. Om självrisken är för hög kanske det blir för dyrt att utnyttja din försäkring och i så fall är den ju tämligen värdelös. På www.bilforsakringsguiden.se har vi samlat en mängd tips och råd till dig som är på väg att teckna bilförsäkring. Låt oss hjälpa dig!

Comments are closed.