folsyrabrist

Nog är det märkligt att folsyrabrist är den vanligaste sortens vitaminbrist i industriländerna, inklusive Sverige. Folsyran är så viktig för oss och styr över en mängd funktioner i våra kroppar. Den västerländska kosten innehåller inte tillräckliga halter av folsyrans naturliga motsvarighet, folatet, och därför måste många av oss ta extra tillskott av folsyran, framförallt riskgrupper som äldre, alkoholister och tarmsjuka. Och sist, men inte minst, om man planerar att bli gravid, då är folsyran ett måste.

Vad är få folsyra och vad har vitaminet för egenskaper? Folsyran, som också kallas folat, folacin och folinsyra, är ett vattenlösligt vitamin som innehåller vitamin B9. Kroppens proteinproduktion liksom cellernas ämnesomsättning är, liksom nybildandet av röda och vita blodkroppar, helt beroende av folsyran. Även mjölkproduktionen hos gravida kvinnor är avhängig folsyran. Folsyran gör dessutom underverk för både hud och matsmältning och sägs ockspå kunna minska risken för vissa cancersorter.

Folsyran har främst gjort sig känd för att vara viktig vitamin att få i sig både före och under graviditetens första tolv veckor. Sambandet mellan låga folsyrenivåer och ökad risk att få ett barn med ryggmärgsbråck eller hjärnbråck talar sitt tydliga språk och därför har många länder satsat på tydlig information och berikade livsmedel. Det finns också samband mellan folsyrabrist och Downs syndrom, läpp- och gomspalt, medfödda hjärtfel, missfall, för tidig födsel, havandeskapsförgiftning och låg födelsevikt. Att strunta i folsyran innan och under graviditet är inte att rekommendera. 400 mikrogram om dagen räcker för att problemen ska kunna undvikas.  folsyra.org

Comments are closed.