Fastighet till salu

Om man letar efter en fastighet till salu, är det bra att veta vad som egentligen räknas som fastighet i Sverige. Enligt Jordabalken i Sveriges Rikes Lag är det: ”fast egendom med tillhörande markområde”. En fastighet behöver alltså inte endast vara byggnader, utan kan även vara olika markområden.

Om du går i tankar att köpa en fastighet till salu bör du först kontakta en fastighetsmäklare. De har specialkompetens och bred kunskap i att förmedla fastigheter. En fastighetsmäklare måste vara ansluten till Fastighetsmäklarnämnden (FMN) – som garanterar att de förmedlar fastigheter på ett etiskt och kompetent sätt. Innan du börjar göra affärer med din fastighetsmäklare kan det vara bra att kontakta FMN och kontrollera mäklaren i fråga, för att se till att allt står rätt till. Fastigheter som är till salu kan ofta vara väldigt dyra och kräver stora summor pengar. Du kommer antagligen att behöva banklån och bör då begära ett lånelöfte så du vet vilka summor du har att röra dig med innan du går vidare.

När det kommer till den provisionen en fastighetsmäklare tar i samband med försäljning av en fastighet kan ske på två sätt. Det ena är att mäklaren vill ha en viss procent av fastighetens slutgilitga försäljningspris. Det man också kan göra är att man på förhand bestämmer ett fast pris, som inte är beroende av det senare försäljningspriset. Tänk även på att vara nog med att kolla upp vad som ingår i arvodet, så det inte dyker upp dolda kostnader och avgifter i efterhand. http://www.husvarderaren.se

Comments are closed.