Ett konsultföretag med gedigen expertis inom HR

HRM Solutions är ett konsultföretag med gedigen expertis inom HR. Vi hjälper dig att optimera dina HR processer och rutiner så att det korresponderar mot uppsatta mål. Våra medarbetare har lång erfarenhet av chefs- och konsultarbete från både internationella och svenska företag.

Om du är i behov av extern support för hantering av större omvandlingar, exempelvis vid företagsförvärv eller avyttringar, vänd dig då till HRM Solutions. Mer om våra tjänster hittar du på hrm solutions. Du är alltid välkommen att kontakta oss. Vi finns på telefonnummer +46 722 216 750. Om du föredrar email är adressen info@hrmsolutions.se.

HRM Solutions erbjuder bland annat ett mentorskapsprogram. Det riktar sig främst till HR chefer och HR konsulter som ställs inför nya typer av problem, till exempel till följd av en befordran eller omfattande omstruktureringar i verksamheten. I sådana situationer kan det vara bra att ha en utomstående expert att vända sig till med frågor och funderingar. HRM Solutions utser en mentor som hjälper adepten att utveckla en profil inom HR området.

Vårt mentorskapssprogram innefattar vanligen cirka 10 möten fördelade över ett år, men omfattningen beror naturligtvis till syvende och sist på kundens behov. Innan vi kör igång har vi ett kostnadsfritt avstämningsmöte så att bägge parter har möjlighet att klargöra sina förväntningar. Vid detta tillfälle avhandlas även frågor som rör relationen mellan adept och mentor, till exempel tystnadsplikt, öppenhet och ärlighet.

HRM Solutions hjälper dig att bygga en starkare organisation. Med oss får du professionalism och mångårig erfarenhet. Gå till http://hrmsolutions.se och läs mer om vår vision och våra metoder. Kontakta oss idag!

Comments are closed.